Hej på Er allesammans!  
  Vi önskar alla medlemmar välkomna till nystartade ”Stars & Stripes”. Vi startar upp så sakteliga så får vi se vart de hela tar vägen.
Tanken är att klubben skall vara en förening som skall tillvarata intresset för USA-bilar och kulturen runt dessa.
Historiken om gamla Stars and Stripes kan vi inte exakt, men klubben startades i mitten av 70-talet, för att senare ingå i SMK (Strömstad Motorklubb) kring andra hälften av 70-talet.
Vi önskar alla som har USA bils intresse och kulturen runt detta att bli medlemmar. Du behöver inte ha bil själv utan kan bara vara intresserad.
Vi i klubben ska försöka anordna träffar och fester, samt åka gemensamt till olika träffar och evenemang.
All hjälp i arbetet inom klubben tas emot tacksamt.
 
    tillbaka>>>