Styrelsen för 2008  
     
Ordförande Magnus Johansson 2 år
Vice ordförande
Bo-Inge Carlsson
1 år
Kassör Christer Johansson 2 år
Sekreterare Veronica Carlsson 1 år
Styrelsesuppleant Per-Åge Nilsen 1 år
Morgan Simonsson 1 år
Revisor Thomas Andersson 2 år
Revisorsuppleant Laila Hansen 1 år
Valberedning saknas  
     
   
tillbaka>>>